Najviši kvalitet marketinške podrške

Naš iskusni marketing tim pruža najviši kvalitet marketinške podrške za principale u saradnji sa marketing i medijskim agencijama. Trade marketing tim kontinuirano prati trendove lokalnog tržišta i usklađuje promotivne aktivnosti sa dugoročnim marketing planovima principala.

Razvoj i implementacija marketing standarda

Naš tim vrši razvoj i implementaciju marketing standarda na samom prodajnom mjestu u svim kanalima prodaje, te organizaciju event management-a u skladu sa zahtjevima principala. Razvojem i implementacijom merchandising standarda u svim prodajnim kanalima, težimo isporučiti kvalitet u radnje.

Promotivni koncepti i strategije

Naš trade marketing tim pomno prati lokalne trendove na tržištu i organiziuje promotivne aktivnosti za podršku marketing planovima. Naša ideja je promocija brenda kroz precizne planove sa prepoznatljivim aktivnostima naših klijenata. Mi stvaramo promotivne koncepte i strategije, te razrađujemo fokusirane i atraktivne vizualne grafičke standarde.